HIEP PHUOC THANH CO .,LTD

Head Office – Factory 1: Lot A12A – Hiep Phuoc IZ- Nha Be Dist. – HCMC
Factory 2: Lot A4C – Hiep Phuoc IZ- Nha Be Dist. – HCMC
08.37800562 – 08.37800563 Fax: 08.37800564
cuong.tong@pte.vn
0903 62 63 64

Liên hệ với chúng tôi

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

File đính kèm