Tuyển dụng Sales Engineer

Sales Engineer là một kỹ sư phụ trách bán hàng chủ yếu là các mặt hàng kỹ thuật, đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn để dễ dàng tiếp cận và trao đổi với khách hàng. Sales Engineer tại công ty Hiệp Phước Thành sẽ được phân công phụ trách chính một số khách…