Ký Hiệu của Từng loại Nhựa

  Ký Hiệu của Từng loại Nhựa  Bạn có biết ý nghĩa của từng loại nhựa là rất quan trọng ? Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự phân loại của từng sản phẩm,và ảnh hưởng cả quá trình phân loại ?Đã vậy còn dẫn đến sự tốn kém ,và tốn thời gian !…

Quy trình thiết kế khuôn mẫu

Bộ phận thiết kế cần là tập trung một đội ngũ mạnh mẽ, cẩn thận và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo khuôn. Việc thiết kế tốt sẽ là trái tim của khuôn, vì vậy chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến việc kết cấu khuôn, hệ thống…